Notă de informare cu privire la prelucrarea datelor personale ale candidaţilor / aplicanţilor P&P Romania

Dr. Pendl şi Dr. Piswanger România SRL, denumită în continuare “P&P” sau “noi” cu sediul în Bucureşti, Str Nicolae Golescu Nr. 17, Etaj 1, sector 1, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. J40/4791/2000 cod fiscal nr. RO13066449, cont nr. RO87 MIRO 0000 1301 6559 0901 la PROCREDIT, Filiala Victoriei, reprezentata de Ana Ber, în calitate de Director General, este o companie de recrutare si selectie, consultanta in resurse umane si training ce activeaza in Romania de peste 20 ani si este pozitionata in topul companiilor de Executive Search pe plan local.

Noi colectăm şi procesăm mai multe categorii de date personale de la candidaţii noştri (în continuare „dumneavoastră“) ceea ce, în conformitate cu legislaţia Uniunii Europene în domeniul protecţiei datelor, ne califică drept operator al acestor date cu caracter personal.
Știm că aspectele ce ţin de viaţa dumneavoastră personală sunt deosebit de importante, iar noi tratăm aceste aspecte cu seriozitate. Această Notă de informare descrie politicile şi practicile noastre referitoare la colectarea şi folosirea de către noi a datelor dvs. personale atunci când vă manifestati interesul de participare la unul dintre proiectele de recrutare existente sau viitoare derulate de catre P&P Romania şi descrie şi drepturile pe care le aveţi.

Mai exact, veţi găsi mai jos:
• Ce date colectăm despre dumneavoastră;
• Cum folosim şi în general cum prelucrăm aceste date;
• Temeiul pe care ne întemeiem în această prelucrare;
• Cui comunicăm aceste date; şi
• Modalitatea de stocare a datelor.

Vă rugăm să citiți mai jos ce tipuri de date cu caracter personal colectăm, cu ce scop le procesăm și le folosim, cui le partajăm și despre drepturile dumneavoastră legale și modul de exercitare a acestora.

 

1. Consimțământul pentru procesul de recrutare și plasare de personal

P&P Romania este responsabilă pentru prelucrarea datelor cu caracter personal ale candidaților participanți la procesele de recrutare ale Companiei si ale aplicantilor la posturile in curs sau viitoare ale P&P, deschise pentru clientii sai.

Daca doriți să rămâneți în continuare în baza noastră de date și să aveți acces la oportunitățile de angajare prezentate de Compania noastră, avem nevoie de consimțământul dumneavoastră.

Consimţământul este voluntar iar dacă alegeți să rămâneți în continuare în baza noastră de candidati, este necesar consimțământul pentru această politică de confidențialitate de prelucrare datelor cu caracter personal.

 

 2. Datele cu caracter personal pe care le colectăm și cum le utilizăm (procesăm)


       2.1. Ce sunt datele cu caracter personal?

Datele cu caracter personal înseamnă orice informații care vă identifică în mod direct sau indirect ca individ. „Direct“ înseamnă, de exemplu, numele și adresa dumneavoastră; „Indirect“ înseamnă că acestea sunt combinate cu alte informații.

     2.2. Ce tipuri de date cu caracter personal sunt colectate pe parcursul procesului de recrutare?

În general vorbind, în calitate de companie de recrutare, colectam si procesam informatiile personale despre dumneavoastra, ce sunt facute publice in CV-uri.

 • Numele de familie şi Prenumele
 • Adresă poștală
 • Adresa de email
 • Numărul de telefon (mobil)
 • Data nașterii
 • Sex
 • Experiența profesională

P&P colecteaza si utilizeaza oricare dintre următoarele date despre dumneavoastră, iar în cadrul documentului de faţă ne vom referi la acestea drept „date personale“.

 1. Informaţii din CV/biografie: informaţiile incluse în candidatură şi în CV / biografie / resume / scrisoare de intentie sau informaţii care ne sunt furnizate în alt mod de către dvs. în acest context, cum ar fi numele complet, adresa, adresa de email, nr. de telefon, angajatorii anteriori, calificări profesionale, recomandări, analiza evoluţiei profesionale şi a competenţelor, instruire, schimbări de departament, detalii privind performanţa şi adaptarea la cerinţe.
 2. rezultatele cercetărilor privitoare la identificare şi conformitate, cum ar fi verificări în baze de date privind deţinerile societare şi calitatea de administrator, verificarea posibilei situaţii de faliment personal, verificarea surselor din presă şi reţele de socializare, precum şi verificarea informaţiilor publice privind litigiile.
 3. Utilizăm datele de mai sus în interesul nostru legitim de a evalua potrivirea candidatului, precum şi confirmarea informaţiilor din CV-uri, biografii şi scrisori de intenţie, precum şi pentru obţinerea unor scrisori de recomandare şi pentru realizarea unor verificări privind performanţele anterioare. Avem de asemenea un interes în asigurarea onoarei şi bunei reputaţii a viitorilor angajaţi ai clientilor nostri, prin urmare considerăm important să verificăm imaginea pe care o are un candidat în presă şi în reţelele de socializare, care este tonul şi direcţia postărilor publice pe reţelele de socializare (de exemplu, nu tolerăm discursurile de incitare la ură, discriminarea şi rasismul), precum şi dacă respectivul candidat este implicat în vreun litigiu care poate afecta reputaţia P&P sau a unui client al P&P, dacă respectivul candidat este implicat în vreo afacere concurentă, etc. Nu prelucrăm date sensibile (cum ar fi cele referitoare la starea de sănătate) în cadrul acestor verificări, însă putem găsi fără intenţie informaţii privitoare la condamnări penale, în cazul în care aceste informaţii sunt publice (cum sunt cele listate pe portalul instanţelor de judecată).
 4. Efectuăm teste psihometrice şi colectăm informaţii de profilare a personalităţii, prin angajaţi dedicaţi şi prin consultanţi parteneri specializaţi supuşi obligaţiei de confidențialitate. Nu utilizăm aceste date pentru a lua decizii în mod automat în ceea ce vă priveşte; orice decizie în ceea ce priveşte includerea dvs intr-unul dintre procesele noastre de recrutare este luată de către angajaţii noştri. Aceste date sunt prelucrate numai în situaţia în care vă daţi acordul prin semnarea formularului de consimţământ pus la dispoziţie înaintea efectuării testelor; această testare face parte integrantă din procesul de recrutare şi, drept urmare, în cazul în care nu sunteţi de acord cu această testare nu vom putea finaliza procesul de recrutare şi, în consecinţă, nu vă vom putea lua în considerare pentru angajare.

     2.3 Cum foloseste Compania datele cu caracter personal pe care le furnizaţi atunci când vă înregistrați ca și candidat într-un proces de recrutare?

Vom folosi Datele dvs Personale:

 • pentru a realiza comunicarea cu dvs pe parcursul procesului de recrutare de exemplu, prin transmiterea de invitații la chestionare online prin email sau SMS,
 • Numele, adresa, adresa de e-mail, numărul de telefon și alte informații de contact;
  CV-ul sau scrisoarea de intentie, experienta de lucru anterioara si / sau relevanta sau alte experiente, educatie, transcrieri sau alte informatii pe care ni le furnizati in sprijinul unei aplicatii si / sau al procesului de aplicare si recrutare;
 • Informații din interviuri și proiecții telefonice pe care le puteți avea, dacă este cazul;
 • Detaliile privind tipul de loc de muncă pe care îl căutați sau de care sunteți interesat, salariul curent și / sau dorit și alți termeni referitori la pachetele de compensare și beneficii, dorința de relocare sau alte preferințe legate de locuri de muncă;
 • Detalii despre cum ați auzit despre poziția pentru care aplicați;
 • Orice informații sensibile și / sau demografice obținute în timpul procesului de solicitare sau de recrutare, cum ar fi sexul, informațiile despre cetățenia și / sau cetățenia dumneavoastră,
 • Informații medicale sau de sănătate și / sau originea rasială sau etnică;
 • Informații de referință și / sau informații primite din verificările de fond (dacă este cazul), inclusiv
 • Informațiile furnizate de terți; și / sau Informațiile referitoare la orice antecedente din relatiile anterioare de angajare.
 • Pentru promovarea de noi produse ale Companiei, ce țin de perfecționarea angajatilor cum ar fi: cursuri, programe de training etc.
 • Pentru programe ce țin de fidelizarea clientilor: oferte exclusive, statistici etc.

      2.4. Surse de colectare a datelor cu caracter personal

Unele dintre datele personale prelucrate sunt furnizate direct de dumneavoastră, iar alte informaţii sunt obţinute indirect de la terţi, cum ar fi portaluri de job-uri, forumuri profesionale şi surse publice (de ex. LinkedIn, Registrul Comerţului, portalul instanţelor). Exemple:

3. Cui dezvăluim datele personale

Divulgarea datelor cu caracter personal către clienții și partenerii P&P România

Împărtășim datele de contact precum si date despre experienta profesionala cu clienții P&P România pentru procesul de recrutare de personal.

Împărtășim datele de contact si cu parteneri P&P România pentru procesul de recrutare de personal. Intră în categoria partenerilor: clinicile medicale, societăți privind securitatea și sănătatea muncii, societăți de contabilitate precum și toate celelelate companii care contribuie la finalizarea procesului de recrutare.

Schimbul de date cu caracter personal și dezvăluirea acestora către terți

Noi nu dezvăluim date cu caracter personal ale candidatilor la procesele de recrutare către terțe părți, cu excepția cazului în care participanții şi-au dat în prealabil consimţământul explicit pentru scopul specific.
Restricţii legate de utilizarea datelor personale de către destinatari
Terţii cărora le punem la dispoziţie informaţiile dvs. personale în temeiul de mai sus sunt limitaţi (prin lege şi prin contract) cu privire la modul în care pot folosi datele dvs. personale pentru scopurile specifice pe care le-am identificat noi. Întotdeauna ne vom asigura că orice terţi cărora le divulgăm voluntar informaţiile dvs. personale sunt supuşi obligațiilor de confidenţialitate şi securitate în acord cu prezenta notă de informare şi legislaţia aplicabilă (pentru evitarea dubiilor, acest lucru nu se poate aplica acolo unde divulgarea nu este decizia noastră.

Cu excepţia celor detaliate mai sus, noi nu vom divulga, comercializa sau împrumuta vreodată niciuna dintre datele dvs. personale vreunui terţ fără a vă anunţa, sau, dacă este cazul, fără a obţine în prealabil consimțământul dvs.


Obligații legale și apărarea în justiţie
Este posibil să ni se solicite să utilizăm și păstrăm informațiile cu caracter personal din motive legale și de conformitate, cum ar fi prevenirea, detectarea, sau investigarea unei infracțiuni, prevenire a pierderilor, fraudă sau orice alt abuz asupra serviciilor noastre și sistemelor informatice. Putem folosi, de asemenea, datele dumneavoastră personale pentru auditurile interne și externe, în scopuri de securitate a informațiilor sau, pentru a proteja drepturile noastre, confidențialitatea, siguranța sau proprietatea sau drepturile altor persoane.


Furnizorii externi de servicii
În cazul în care este necesar, vom însărcina alte companii și persoane fizice să îndeplinească anumite sarcini contribuind la serviciile noastre în numele nostru, în cadrul acordurilor de prelucrare a datelor. Este posibil, de exemplu, să furnizăm date cu caracter personal către agenți, contractori sau parteneri autorizați pentru găzduirea bazelor noastre de date, pentru serviciile de prelucrare a datelor, sau pentru a vă trimite informațiile pe care ni le-ați solicitat.
Vom partaja sau permite accesul la astfel de informații NUMAI furnizorilor externi de servicii după cum este necesar pentru furnizarea serviciilor noastre. Aceste informații nu pot fi utilizate de către furnizorii externi de servicii pentru orice alte scopuri. Furnizorii externi de servicii P&P sunt obligaţi prin contract să respecte confidențialitatea datelor personale.

Transferuri de afaceri

În legătură cu orice reorganizare, restructurare, fuziune sau vânzare sau alt transfer de active (denumite colectiv „Transfer de Afaceri“), vom transfera informații, inclusiv informații cu caracter personal, la o scară rezonabilă și după cum este necesar pentru Transferul de Afaceri și cu condiția ca partea destinatară să fie de acord să respecte datele dvs. cu caracter personal într-un mod care să fie în conformitate cu legile în vigoare pentru protecția datelor.

Organismele publice

Vom dezvălui datele dvs cu caracter personal organismelor publice numai în cazul în care acest lucru este cerut de lege. De exemplu, P&P România va răspunde solicitărilor din partea instanțelor judecătorești, organismelor de aplicare a legii, agențiilor de reglementare și altor autorități publice și guvernamentale, care pot include astfel de autorități şi din afara țării de reședință.

 

4. Transferuri internaționale de date cu caracter personal

În circumstanțe specifice, va fi, de asemenea, necesar ca P&P România să transfere datele cu caracter personal către țări din afara Uniunii Europene/ Spațiului Economic European (SEE), așa-numitele „Țări Terțe“. Astfel de transferuri către țări terțe se pot referi la toate activitățile de prelucrare descrise în Politica de Confidențialitate. Această Politică de Confidențialitate se va aplica şi în cazul transferului de date cu caracter personal către țări terțe în care se aplică un nivel diferit de protecție a datelor decât în țara de reședință.
Alte terțe părți din afara UE / SEE
Toate transferurile de date cu caracter personal către terțe părţi vor fi efectuate cu notificarea dvs anterioară și, după caz, cu acordul dumneavoastră. Orice transferuri de date cu caracter personal în alte ţări decât cele pentru care a fost luată o decizie de adecvare în ceea ce privește nivelul de protecție a datelor de către Comisia Europeană, după cum este prezentat la adresa http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm, au loc pe baza unor acorduri contractuale ce utilizează clauzele contractuale standard adoptate de Comisia Europeană sau alte garanții corespunzătoare, în conformitate cu legea în vigoare.

5. Prelucrarea datelor sensibile

Vom colecta categorii speciale de date cu caracter personal despre dvs. („date sensibile“), cu scopul de a finaliza procesul de recrutare, in cazul in care candidatul este admis de catre angajator.

Datele sensibile se referă la datele cu caracter  personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenența sindicală, date genetice, date biometrice în scopul de a identifica în mod unic o persoană fizică, starea sa de sănătate sau viața sexuală a unei persoane fizice sau orientarea sexuală.

Noi procesăm datele dvs sensibile cu consimțământul dvs dat în mod liber, în prealabil, în mod expres și separat, în contextul participării dumneavoastră la procesul de recrutare.

Putem colecta din neatenție categorii speciale de date cu caracter personal referitoare la dvs („date sensibile“). Datele sensibile se referă la datele cu caracter  personal care dezvăluie originea rasială sau etnică, opiniile politice, convingerile religioase sau filozofice, apartenența sindicală, date genetice, date biometrice, în scopul de a identifica în mod unic o persoană fizică, starea de sănătate sau viața sexuală a unei persoane fizice sau orientarea sexuală. Noi procesăm datele dvs sensibile cu consimțământul dvs dat în mod liber, în prealabil, în mod expres și separat, în contextul participării dumneavoastră la Proiect. Compania nu va face nicio analiză a acestor informații sensibile colectate accidental.

6.  Prelucrarea datelor cu caracter personal care aparţin copiilor

Compania P&P România pentru procesele de recurtare, nu colectează date de la minori (persoane cu varsta mai mica de 18 ani).

7.  Gestionarea și securitatea datelor

P&P România ia în serios securitatea datelor si determinată să protejeze informaţiile personale împotriva oricărei pierderi, utilizări abuzive, dezvăluiri, modificări, indisponibilizări, acces neautorizat şi distrugere, şi îşi ia toate măsurile rezonabile pentru a asigura confidenţialitatea informaţiilor personale, inclusiv prin utilizarea unor măsuri adecvate de natură organizaţională şi tehnică. Printre măsurile de

natură organizaţională, avem în vedere controlul accesului fizic în sediul nostru, instruirea personalului, şi depozitarea dosarelor fizice în fişete încuiate. Măsurile de natură tehnică includ utilizarea criptării, parolarea accesului la sistemele noastre şi utilizarea softurilor antivirus.

În procesul de furnizare a datelor cu caracter personal către noi, informaţiile dvs. Personale pot fi transferate prin internet. Deşi depunem eforturi susţinute pentru a proteja informaţiile personale pe care ni le puneţi la dispoziţie, schimbul de informaţii dintre noi şi dvs. Prin intermediul unei conexiuni la internet nu este 100% sigur. Prin urmare, nu putem garanta securitatea informaţiilor dvs. personale pe care ni le transmiteţi prin internet şi prin urmare transmiterea efectuată în acest fel se face pe riscul dvs. Odată ce am primit informaţiile dvs. personale, vom utiliza proceduri stricte şi metode de securitate pentru a împiedica accesul neautorizat la aceste informaţii.

 Aplicăm un nivel adecvat de securitate și, prin urmare, am implementat proceduri fizice, electronice și administrative rezonabile pentru a proteja informațiile pe care le colectăm din distrugerea accidentală sau ilegală, din pierderea, modificarea, divulgarea neautorizată sau accesul la datele personale transmise, stocate sau prelucrate în alt mod. Politicile și procedurile noastre privind securitatea informațiilor sunt strâns aliniate cu standardele internaționale acceptate la scară largă și sunt revizuite periodic și actualizate după cum este necesar pentru a satisface nevoile noastre de afaceri, schimbările tehnologice, precum și cerințele reglementate. Accesul la datele cu caracter personal se acordă numai acelor membrii ai personalului, furnizorilor de servicii cu o necesitate de cunoaştere motivată de afacerea în sine sau care au nevoie de acesta pentru a-şi îndeplini sarcinile.  

În cazul unei încălcări a securității datelor cu caracter personal, P&P România va respecta toate legile în vigoare privind notificarea încălcării datelor.

Toți furnizorii terțelor părți implicaţi sunt obligaţi din punct de vedere contractual să păstreze informațiile confidențiale și să le utilizeze numai în scopurile pentru care au fost reținute.

8. Stocarea datelor: Pentru cât timp păstrăm datele dvs personale

În general, vom șterge datele dvs. personale dacă acestea nu mai sunt necesare pentru a îndeplini scopurile pentru care au fost colectate inițial. Cu toate acestea, este posibil să ni se solicite să păstrăm datele cu caracter personal pentru o perioadă mai lungă, din cauza prevederilor legale.

 • Vom stoca Datele de Recrutare pe o perioada de minim 12 luni si maxim 36 de luni,
 • Vom stoca datele personelor fizice prelucrate în scopuri de marketing si promovare, pentru o perioada de 12 luni.

9.  Drepturile dvs. legale

Ca persoană vizată, aveți drepturi legale specifice cu privire la datele cu caracter personal pe care le colectăm de la dvs. P&P România vă va respecta drepturile individuale și se va ocupa de preocupările dumneavoastră în mod corespunzător.

Următoarea listă conține informații cu privire la drepturile legale care decurg din legile în vigoare privind protecția datelor:

 • Dreptul de a-şi retrage consimțământul: Vă puteți retrage consimțământul în orice moment, scriind un email la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Vă rugăm să rețineți că prin retragerea consimțământului vă încheiați participarea la actiunile de recrutare și nu veţi mai fi eligibil pentru oportunitățile de angajare pe care Compania le prezintă candidaților.
 • Dreptul la rectificare: Puteți obține de la noi rectificarea datelor cu caracter personal care vă privesc. Facem eforturi rezonabile pentru a păstra datele cu caracter personal -care sunt utilizate continuu şi care sunt în posesia sau controlul nostru- exacte, complete, actuale și relevante, pe baza celor mai recente informații disponibile pentru noi.
 • Dreptul la restricție: Puteți obține de la noi restricția de prelucrare a datelor cu caracter personal, dacă:
  • contestaţi corectitudinea datelor cu caracter personal pentru perioada în care noi trebuie să verificăm exactitatea,
  • prelucrarea este ilegală și solicitaţi restricționarea prelucrării mai degrabă decât ștergerea datelor cu caracter personal,
  • nu mai avem nevoie de datele dvs cu caracter personal, dar dvs le solicitaţi pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept, sau
  • vă opuneţi prelucrării în perioada în care verificăm dacă motivele noastre legitime au întâietate faţă de ale dvs.
 • Dreptul de acces: Ne puteți cere informații cu privire la datele cu caracter personal pe care le deținem despre dumneavoastră, inclusiv informații cu privire la ce categorii de date cu caracter personal avem în posesie sau control, pentru ce sunt folosite, de unde le-am colectat, dacă nu sunt colectate direct de la dvs și cui i-au fost dezvăluite, dacă este cazul. Puteți obține un exemplar de la noi, gratuit, conţinând datele cu caracter personal pe care le deținem despre dvs. Ne rezervam dreptul de a percepe o taxă rezonabilă pentru fiecare exemplar suplimentar pe care l-aţi putea solicita.
 • Dreptul la portabilitate: La cerere, vom transfera datele cu caracter personal către un alt operator, acolo unde este posibil dpdv tehnic, cu condiția ca prelucrarea să se bazeze pe consimțământul dvs sau să fie necesară pentru executarea unui contract. Mai degrabă decât să primiţi un exemplar cu datele dvs. cu caracter personal, puteţi solicita să vă transferăm datele direct către alt operator, specificat de dvs.
 • Dreptul la ștergere: puteți obține de la noi ștergerea datelor cu caracter personal, în cazul în care:
  • datele dvs personale nu ne mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau sunt prelucrate în alt mod;
  • aveți dreptul de a vă opune prelucrării ulterioare a datelor cu caracter personal (a se vedea mai jos) și să vă executaţi acest drept de obiecţie la prelucrare;
  • datele cu caracter personal au fost prelucrate în mod ilegal;

Cu excepția cazului în care prelucrarea este necesară

 • în vederea îndeplinirii unei obligații legale care necesită prelucrarea de către noi;
 • în special pentru cerințele legale de păstrare a datelor;
 • pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept.
 • Dreptul de opoziție: Puteți obiecta oricând la prelucrarea datelor cu caracter personal.Dacă vă opuneţi prelucrării, vă rugăm să specificați dacă doriți ștergerea datelor cu caracter personal sau restricţia prelucrării acestora de către noi.
 • Dreptul de a depune o plângere: În cazul unei pretinse încălcări a legislației în vigoare privind confidențialitatea, puteți depune o plângere la autoritatea de supraveghere pentru protecția datelor în țara în care locuiți sau unde a avut loc presupusa încălcare.

Vă rugăm să rețineți:

 • Perioada de timp: Vom încerca să îndeplinim cererea în termen de 30 de zile. Cu toate acestea, perioada poate fi prelungită din motive specifice referitoare la dreptul legal specific sau complexitatea solicitării.
 • Restricționarea accesului: În anumite situații, este posibil să nu putem să vă acordăm acces la toate sau parte din datele cu caracter personal, din cauza prevederilor legale. Dacă vom refuza solicitarea dvs. de acces, vă vom informa cu privire la motivul refuzului.
 • Imposibilitatea identificării: În unele cazuri, este posibil să nu putem să vă căutăm datele cu caracter personal, din cauza elementelor de identificare furnizate în cererea dumneavoastră. Două exemple de date cu caracter personal pe care nu le putem căuta pentru dvs atunci când ne furnizați numele și adresa de email sunt:
  • datele colectate de pe site-uri publice de social media, cu condiția să fi postat un comentariu sub un pseudonim care nu ne este cunoscut.
  • În astfel de cazuri, în care nu vă putem identifica precum persoana vizată, nu suntem în măsură să dăm curs solicitării dvs. de a executa drepturile legale așa cum sunt descrise în această secțiune, dacă nu furnizați informații suplimentare care să permită identificarea dumneavoastră.
 • Exercitaţi-vă drepturile legale: Pentru a vă exercita drepturile legale, vă rugăm să contactați biroul de asistenţă privind chestiuni legate de confidențialitate, în scris, de exemplu: prin email sau scrisoare. De asemenea, puteți apela direct la responsabilul nostru cu protecția datelor. Pentru informații de contact vă rugăm să consultați sfârșitul acestei Politici de Confidențialitate.

10.  Informații privind drepturile dvs. legale și date de contact pentru întrebări suplimentare

Dacă aveți întrebări cu privire la protecția confidenţialităţii sau doriţi să vă exercitaţi oricare dintre drepturile dumneavoastră legale, astfel cum sunt prezentate mai sus, vă rugăm să ne contactați printr-un email la This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Date de contact Responsabil cu Protecția Datelor: Cristiana Deca, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. nr. tel: 0742.297.538. Adresa Bd. Unirii nr. 47, bl. E3A, sc.1 et. 4 interfon 08C, Bucuresti, sector 3.

 

 

FaLang translation system by Faboba
B2T
 • InterSearch is one of the world’s largest incorporated executive search, selection and human resource consultancies with a strong commitment to maintaining high quality standards. Our experience covers the full spectrum of industry, commerce, leading edge technologies and government.

 • InterSearch consultants have been selected for their experience and reputation in their own markets as well as their ability to operate internationally. Each year more than 200 InterSearch consultants handle approximately 3500 assignments ranging from board appointments to functional specialists.

 

 >> www.intersearch.org